Z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wypłacone zostaną zaliczki pokrzywdzonym przez firmę Neckermann Polska

1173

Biuro podróży Neckermann Polska złożyło 25 września w Urzędzie Marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności. Marszałek województwa mazowieckiego natychmiast wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura. Jeszcze dziś powróci do kraju około 500 klientów biura podróży Neckermann Polska. Są to powroty planowe. Turyści wracają z Turcji i Grecji. Jutro do kraju przyleci kolejnych 220 osób, tym razem z Tunezji i Egiptu. Będą to również loty planowe. W momencie złożenia przez biuro oświadczenia o niewypłacalności poza granicami kraju przebywało 3600 turystów.

 W urzędzie marszałkowskim odbyło się dziś spotkanie władz województwa z ubezpieczycielem biura – firmą Allianz Partners. Ustalono szczegóły postępowania i uruchomienia gwarancji.

– Otrzymaliśmy już od Neckermann Polska wykaz destynacji, hoteli i turystów. Szacujemy, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza i wymaga natychmiastowej interwencji. Na szczęście docierają do nas nieliczne sygnały o kłopotach turystów – mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urzędzie marszałkowskim.

W przypadku ogłoszenia niewypłacalności biura podróży zadania marszałka wynikają z nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Marszałek ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego biura. W przypadku, gdy środki z zabezpieczenia okażą się niewystarczające, ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Główna gwarancja Neckermann Polska opiewa na 25 mln zł.

– Środki te przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (np. opłata za hotel i wyżywienie do końca pobytu), pokrycie kosztów powrotu i prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu do kraju turystów w przypadku, gdy organizator go nie zapewnił. Jest to również zabezpieczenie służące podróżnym, których imprezy nie zostaną zrealizowane lub częściowo zrealizowane (wcześniejszy powrót do kraju) – podkreśla Izabela Stelmańska.

W celu jak najszybszego zabezpieczenia turystów, urząd marszałkowski jest w kontakcie z ubezpieczycielem – Allianz Polska, a także Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Urząd marszałkowski na polecenie marszałka województwa Adama Struzika powołał także specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here