Za półtora roku podwarszawskie Ząbki zakończą budowę kanalizacji deszczowej

1316

Kanalizacja deszczowej służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów, chodników, dróg, parkingów i innych miejsc. Dzięki sieci kanałów i rurociągów woda po jej podczyszczeniu trafia do odbiorników naturalnych, takich jak rzeki  czy jeziora. To pozwala na jej maksymalne zatrzymanie w środowisku i wykorzystanie w okresach susz oraz ochronę przed podtopieniami budynków. Ogranicza zalewanie ulic podczas nawałnic i nadmiernych opadów, które zdarzają się coraz częściej. W budowę takiego zaangażowane są podwarszawskie Ząbki.

 Na realizację projektu dotyczącego rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej Gmina Miasta Ząbki otrzymała ponad 36,5 mln zł z PO Infrastruktura i Środowisko. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana przed dwoma laty. Koszt całego  przedsięwzięcia wynosi 43 mln zł. Zakres zadań inwestycyjnych obejmuje budowę systemu kanalizacji deszczowej o łącznej długości 12 km oraz trzech urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi. Dzięki temu miasto osiągnie wymierny efekt ekologiczny. Objętość retencjonowanej wody wyniesie ok. 6 tys m3 . Systemem zagospodarowania wód opadowych objętych zostanie ponad 14,5 tys. osób.

Zaawansowanie projektu, którego zakończenie planowane jest pod konie 2010 r, zbliża się do półmetka. Część robót została już wykonana m.in. wzdłuż ul. Powstańców, gdzie powstaje główny kolektor  wód deszczowych. Po przeprowadzaniu postępowań przetargowych na budowę kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej, kilku wykonawców czeka na podpisanie umów realizacyjnych. Jest to uzależnione od uruchomienia środków z funduszu budowy dróg samorządowych.

JC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here