Zarządzaj przyszłością

396

Skuteczna i szybka transformacja cyfrowa przemysłu i infrastruktury społeczno-gospodarczej jest jednym z głównych zadań europejskiej polityki innowacyjnej, wyznaczonych do 2027 przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Zagadnienia te będą przedmiotem debat podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego, które odbędzie się  24 -25 października na Politechnice  Wrocławskiej. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych pod auspicjami Komisji Europejskiej przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH), Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.  

W obradach „Okrągłego stołu transformacji cyfrowej” uczestniczyć będą przedstawiciele firm i instytutów badawczych z 16 krajów Europy Środkowej. Swój udział zapowiedziała też Mariya Gabriel, Europejska Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji młodzieży.

W trakcie dwudniowych dyskusji uczestnicy Forum będą zastanawiać się nad kierunkami efektywnej alokacji środków europejskich przeznaczonych na wsparcie transformacji cyfrowej, nad doskonaleniem mechanizmów finansowania i realizacji podejmowanych w tym zakresie projektów oraz nad stanem i kierunkami rozwoju technologii, od których zależy sukces tej transformacji.  Europa ma wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia wyznaczonych w programach rozwojowych celów: prawie 2 miliony pracowników badawczych, tysiące uniwersytetów, instytutów naukowych i centrów badawczo-rozwojowych, rozbudowany przemysł i najszybciej w świecie rozwijającą się wielką grupę start-upów. Od tego jak uda się ten potencjał wykorzystać zależy nasza przyszłość.

—————————————————————————————————————–

ZAPROSZENIE NA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE – CETEF’22 do Wrocławia

W dniach 24-25 października 2022 r., na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się swoisty Okrągły stół transformacji cyfrowej, łączący Nowy europejski plan na rzecz innowacji z europejską strategią transformacji cyfrowej.

Forum ma służyć promowaniu osiągnięć technologicznych środowiska naukowo-biznesowego oraz sieciowaniu europejskich firm i instytucji badawczych. Organizowane jest pod auspicjami Komisji Europejskiej przez IZTECH, Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Uczestnikami obrad będą interesariusze z 16 krajów Europy Środkowej, w tym p. Mariya Gabriel, Europejska Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, CETEF’22 odbędzie się w modelu hybrydowym. Cieszymy się, że razem z Partnerami Forum, będziemy mogli wykorzystać nowoczesne kanały komunikacji, zwiększając zasięgi naszego przekazu i angażując najlepszych ekspertów. Miło nam, że współpracują z nami zarówno organizacje zrzeszające doświadczonych inżynierów, jak też doktoranci i młodzi naukowcy.

Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w debatę, w której weźmie udział wielu wybitnych europejskich naukowców i praktyków, dotyczącą rozwoju dziedzin techniki mających kluczowe znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej. Mamy nadzieję, że ta wymiana pomysłów i doświadczeń będzie owocna. Więcej informacji o  Forum dostępne jest na stronie: https://cetef.eu/ . Zapraszamy do Wrocławia!

 Dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej  Zaawansowanych Technologii       

Ewa Mańkiewicz-Cudny,  prezes FSNT-NOT                     

 Prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here