Zawody finałowe 47 Olimpiady Wiedzy Technicznej

1172

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT NOT) jest organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej od 1974 roku. Najlepszy z zawodników tegorocznych finałów, otrzyma tytuł laureata z nr 929. Tylu bowiem laureatów zdobyło dotychczas ten tytuł od pierwszej edycji Olimpiady. W sobotę 22 maja br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyły się zawody III stopnia (ogólnopolskie zawody finałowe) rozgrywanej w bieżącym, 2020/2021, roku szkolnym 47 Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W uroczystości otwarcia zawodów wzięli udział gospodarze: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – prorektor ds. naukowych WAT, prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet – dziekan Wydziału Elektroniki WAT, płk dr inż. Jarosław Bugaj i dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz.
W imieniu FSNT-NOT uczestników finałów przywitał wiceprezes dr hab. Stefan Góralczyk prof. IMBiGS. Obecni był także członkowie Komitetu Głównego OWT prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr hab. inż. Maciej Jaworski oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – przewodniczący Olimpiady, który wygłosił tradycyjną olimpijską formułę o otwarciu zawodów.

Gospodarze zadbali także o opiekunów towarzyszącym zawodnikom. Zaprezentowano im bazę dydaktyczno-badawczą Wydziału Elektroniki WAT. Pokaz wyposażenia Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT prowadził kierownik laboratorium dr. hab. inż. Leszek Nowosielski. Goście zwiedzili pomieszczenia laboratorium oraz zapoznali się z głównym wyposażeniem badawczym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się komora bezodbiciowa SAC (Semi Anechoic Chamber), w której wykonywana jest większość badań kompatybilności elektromagnetycznej. Zadbano także o drobne upominki i poczęstunek dla wszystkich uczestników zawodów.

W finałach wzięło udział 39 uczniów, w tym w tym jedna dziewczyna, Katarzyna Ortenburger – reprezentantka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej.

Olimpiada została powołana w 1974 r. Jej organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT NOT). Olimpiadą kieruje Komitet Główny, któremu przewodniczy prof. Stanisław Wincenciak z Politechniki Warszawskiej. Bezpośrednim organizatorem tegorocznych zawodów był Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawody OWT są trzystopniowe. Zawody I stopnia (eliminacje szkolne) polegały na rozwiązaniu na platformie elektronicznej zestawu testów i kilku prostych zadań. W zawodach II stopnia (eliminacjach okręgowych), zawodnicy rozwiązywali zadania w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Zawartość zadań dotyczyła statyki konstrukcji, kinematyki ruchu brył, termodynamiki, praw fizyki oraz budowy materii, a także obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania systemów cyfrowych na poziomie wymagań dopełniających z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i podstawy miernictwa elektrycznego.

Zawartość merytoryczna tematów skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.pl

Opracował:
Janusz M. Kowalski, członek KG OWT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here