Już wkrótce, 4 marca – Światowy Dzień Inżyniera

1025

Technika jest najważniejszym impulsem rozwoju cywilizacyjnego, który zawdzięczamy inżynierom. Bez ich  wynalazków i technologii nie istnieje praktycznie żadna branża, ani dziedzina. Wszyscy korzystamy z ich dorobku w każdym aspekcie naszego życia od najdrobniejszych, po najbardziej skomplikowane rozwiązania.  Twórcy techniki obdarzeni wyobraźnią  i  kreatywnością zmieniają oblicze świata i decydują o niewiarygodnym wręcz postępie technologicznym. Okazją do przypomnienia ich dokonań jest obchodzony corocznie od 4 marca 2020 roku Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Na Światowym Kongresie Inżynierów (WEC – World Engineers Convention) w Melbourne w 2019 r., który zgromadził  tysiące uczestników, Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

WFEO otrzymało wsparcie od największych międzynarodowych i krajowych instytucji, w tym od FSNT-NOT oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych -NOT poparła inicjatywę WFEO i włączyła się czynnie w obchody Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju. 

Organizatorem  pierwszych, ogólnopolskich obchodów 4 marca 2020 r. była Politechnika Poznańska i FSNT-NOT. Odbyły się pod hasłem „Zrównoważony rozwój” i były poświęcone perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji.

Organizatorami drugich obchodów Światowego Dnia Inżynierii pod hasłem „Zdrowa planeta” była Politechnika Śląska i FSNT-NOT. Ze względu na pandemie COVID-19 odbyły się one w formule online. Poświęcone były wyzwaniom stojącym przed zawodem inżyniera wobec problemów klimatycznych i pandemicznych.

Tegoroczne obchody organizowane przy współudziale Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”, odbędą się 4 marca również w formule on-line, ze względu na utrzymującą się pandemię. Jeśli sytuacja na to pozwoli to możliwa jest  także formuła hybrydowa. W programie Światowego Dnia Inżynierii przewidziano wiele interesujących wystąpień podkreślających wkład inżynierów w rozwój nauki, medycyny, technologii i gospodarki. Wystąpienie inauguracyjne prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, prorektora ds. nauki  Politechniki Warszawskiej poświęcone będzie nowym technologiom w energetyce jako odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród  ważnych zagadnień nie zabraknie też problematyki dotyczącej wykorzystania przełomowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu pacjentów z wadami słuchu, rozwoju digitalizacji a także perspektyw kształcenia inżynierów dla przyszłości. Przewidziane jest również wystąpienie przedstawicieli Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej.  (JC)

Obchody Światowego Dnia Inżynierii dla Zrównoważonego Rozwoju rozpoczynają się o godzinie 10.30. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości, po uprzednim zarejestrowaniu się.

Szczegółowy program  wydarzenia

10.30uroczysta inauguracja Światowego Dnia Inżyniera
10.30-10.50wystąpienie Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT pt. „Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera?”
10.50-11.10wystąpienie prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej, pt. „Nowe technologie w energetyce jako odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu”
11.10-11.35prezentacja prof. dr hab. inż. Henryka Skarżyńskiego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu pt. „Człowiek-Medycyna-Technika”
11.35-11.55referat prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT   pt. „Kształcenie inżynierów dla przyszłości”
11.55-12.15wystąpienie Teresy Sosnowskiej – Zastępcy Prezesa ds. Normalizacji PKN pt. „Digitalizacja norm i procesu ich opracowywania”
12.15-12.35wystąpienie prof. dr hab. inż. Jerzego Barglika, Prezesa AIP w Polsce pt. „Rola Akademii inżynierskich i ich znaczenie”
12.35-13.00Prezentacja przedstawicieli Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej: Małgorzaty Dembowskiej – prezes KNE PW; Jakuba Kuleszy – członka zarządu ds. promocji KNE PW; Agaty Cieślik – koordynatora projektu Ekodomek  pt. „Zrównoważony rozwój i transformacja oczami młodych inżynierów”
13.00Podsumowanie Światowego Dnia Inżyniera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here