Zdobywanie kompetencji i umiejętności online

1408

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną typu MOOC (ang. massive open online course). Dzięki blisko 20 mln zł wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z 52 nowych, darmowych kursów online. W ofercie znajdą się szkolenia językowe, warsztaty programowania, kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego marketingu, a nawet zajęcia z języka migowego.

Uruchomiona w ubiegłym roku platforma navoica.pl jest wiarygodnym źródłem wiedzy dostępnym dla wszystkich, bez względu na wiek, zdobyte dotychczas wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Dzięki bezpłatnym kursom online umożliwia naukę przez całe życie oraz pozwala pokonać dotychczasowe bariery utrudniające proces edukacji.

– Navoica jest pierwszym w Polsce tego rodzaju wirtualnym narzędziem umożliwiającym zdalną naukę, a jednocześnie kolejnym krokiem w procesie tworzenia nowoczesnego ekosystemu kształcenia  w naszym kraju. To doskonała okazja do samokształcenia w oparciu o wiedzę najlepszych uczelni i ośrodków naukowych, przedsiębiorców, a także instytucji pozarządowych – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Kursy typu MOOC są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nauką, zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Platforma edukacyjna pozwala na kształcenie przez całe życie – lifelong learning (LLL), jest darmowa i dostępna 24/7 z każdego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu.

Do tej pory na platformie dostępnych było jedynie kilka kursów. Teraz to się zmieni. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju właśnie rozstrzygnęło konkurs „Kurs na MOOC”, w ramach którego zgłoszonych zostało aż 77 pomysłów na nowe kursy online. Aby zagwarantować wysoki poziom wiedzy merytorycznej, a także dostosować kursy do aktualnych trendów dydaktycznych w zakresie e-learningu, NCBR wybrało do dofinansowania 52 najlepsze projekty.

– Do udziału w konkursie zgłosiły się zespoły uczelni wyższych, które przygotowały kursy umożliwiające podniesienie kompetencji odbiorców w przynajmniej dwóch aspektach: językowym, informatycznym, analitycznym, komunikacyjnym oraz w zakresie przedsiębiorczości. Wysoki poziom przygotowanej oferty sprawił, że zwiększyliśmy budżet, który Centrum przeznaczyło na dofinansowanie kursów: początkowo zakładaliśmy, że będzie to 10 mln zł, ostatecznie na ten cel przeznaczymy blisko 20 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – mówi dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Z kursów dostępnych na platformie skorzystać mogą studenci i doktoranci, odbiorcy zajęć, realizowanych w ramach tzw. trzeciej misji uczelni, czyli słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy Uniwersytetów dla dzieci i młodzieży, a także wszyscy ci, którzy samodzielnie chcą podnosić swoje umiejętności osobiste oraz zawodowe.

Na użytkowników platformy Navoica już wkrótce czekać będzie różnorodna oferta edukacyjna, która umożliwi rozwój kompetencji w najbardziej dziś pożądanych przez pracodawców obszarach. W ofercie znajdą się więc szkolenia językowe, kursy rozwoju biznesu, zwłaszcza dla sektora MŚP, a także zajęcia z zakresu programowania czy technologii mobilnych. Najwyżej na liście rankingowej konkursu uplasował się projekt zgłoszony przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej „Twórczy PROGRAMator Wspólnego Czasu – Kursy MOOC dla rodziców chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania”.  Kurs uczyć będzie nie tylko programowania, ale także budowania relacji między dziećmi i rodzicami. Największe środki z NCBR przeznaczone zostaną na rozwój kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia – kurs on-line w tym obszarze przygotowała Politechnika Białostocka. Natomiast dzięki zajęciom przygotowanym przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie każdy użytkownik platformy będzie mógł uzyskać podstawową znajomość polskiego języka migowego. Po ukończonym kursie każdy zarejestrowany użytkownik może otrzymać certyfikat wystawiony przez uczelnię, która opracowała dany kurs.

Łączna wartość wszystkich dofinansowanych w ramach konkursu projektów to 20,6 mln zł.  Konkurs „Kurs na MOOC” finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: MNiSW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here