Zielona pożyczka na rozwój nieruchomości logistycznych

834

Firma Batilogistic, siostrzana spółka FM Logistic działająca w branży nieruchomości logistycznych, zaciągnęła 9-letnią pożyczkę w kwocie 222 mln euro na sfinansowanie projektów infrastruktury logistycznej. Pożyczka jest nietypowa, ponieważ jej stopy procentowe będą się różnić w zależności od tego, czy spółki spełnią trzy cele środowiskowe i społeczne.

Batilogistic i FM Logistic są jednymi z pierwszych firm logistycznych, które łączą koszty finansowania z zaangażowaniem w ochronę środowiska oraz sprawy   społeczne. Stopy procentowe pożyczki będą się różnić w zależności od spełnienia trzech celów środowiskowych i społecznych:

  • Osiągnięcia odpowiedniego odsetka budynków posiadających certyfikaty zrównoważonego budownictwa LEED lub HQE w portfelu nieruchomości Batilogistic.
  • Zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z magazynów należących do Batilogistic i obsługiwanych przez FM Logistic we Francji.
  • Uzyskania odpowiedniej pozycji przez FM Logistic w rankingu EcoVadis, który ocenia firmy pod kątem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (kolejna ocena ma nastąpić w pierwszej połowie 2021 roku).

Aż 12 magazynów należących do Batilogistic i obsługiwanych przez FM Logistic posiada certyfikaty HQE lub LEED. Od 2018 roku FM Logistic zredukował emisję gazów cieplarnianych w swoich obiektach logistycznych o 17 procent w wartościach bezwzględnych. Firma jest na dobrej drodze do ich 20-procentowej redukcji w latach 2018–2022, a nawet osiągnięcia neutralności węglowej  swoich operacji magazynowych do 2030 r.

Firma FM Logistic postawiła przed sobą wymierne cele w zakresie ograniczenia swojego wpływu na środowisko naturalne, które ma zamiar osiągnąć do 2030 roku.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obrazuje raport oddziaływania: „Impact Report of FM Logistic activities”*, ilustrujący wpływ na ludzi, gospodarkę i środowisko działań operacyjnych FM Logistic, związanych z magazynowaniem, transportem i pakowaniem towarów. Obejmuje on takie obszary, jak miejsca pracy, zdrowie i bezpieczeństwo, klimat, zanieczyszczenie powietrza, a także zakup materiałów eksploatacyjnych i przetwarzanie odpadów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here