Złoci Inżynierowie Przeglądu Technicznego nagrodzeni

908

 „Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która upowszechnia ich dokonania. Nagroda promuje dorobek polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tytuły przyznawane są m.in. w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menadżer, ekologia, nauka i jakość, edukacja. Także w kategorii Młody Inżynier.

Po raz 26 na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT wręczono tytuły i wyróżnienia laureatom Plebiscytu „Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”, organizowanego przez redakcję tego 154-letniego czasopisma wydawanego od 1866 r. oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Na uroczystej Gali podsumowującej XXVI Plebiscyt, która odbyła się 27 lutego br., uhonorowanych zostało 30 wybitnych w różnych dziedzinach i specjalnościach przedstawicieli inżynierskiej profesji. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetkę z rąk Andrzeja Dery – sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. dr hab. inż. Michała Kleibera – członka Kapituły Orderu Orła Białego, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Ewy Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – redaktor naczelną „Przeglądu Technicznego.”

Do laureatów i organizatorów Plebiscytu okolicznościowy adres skierował Pan Andrzej Duda Prezydent RP. Czytamy w nim m.in.: „Doroczny konkurs Złoty Inżynier służy uhonorowaniu zasług wybitnych przedstawicieli techniki polskiej, którzy posiedli doskonałą znajomość rzeczy, a zarazem potrafią ją łączyć z niekonwencjonalnym podejściem, które owocuje innowacyjnymi rozwiązaniami. Laureaci to ludzie, w rękach których technika staje się kunsztem, a praktyczna użyteczność zachwyca podobnie do dzieł artystów. A jednocześnie Państwa twórczy wysiłek w niezwykle istotny sposób przyczynia się do rozwoju gospodarki narodowej i wzrostu pomyślności Polaków.”

Adresy okolicznościowe skierowali także Jan Krzysztof Ardanowski –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojciech Murdzek – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Najwyższy tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Od X edycji plebiscytu są przyznawane tytuły „Honorowych Inżynierów” tym absolwentom uczelni technicznych z dyplomem inżyniera, którzy sukces odnieśli w zupełnie innych dziedzinach, takich jak kultura i sztuka, sport, działalność społeczna, charytatywna, religijna, a także gospodarcza, ale nie związana z inżynierskim wykształceniem zawodowym. W XXVI Plebiscycie te honorowe tytuły otrzymali: Jan Kanty Pawluśkiewicz – znany kompozytor i artysta malarz; ks. inż. Michał Tomiak – wikariusz i duszpasterz akademicki Politechniki Poznańskiej oraz kpt mgr inż. Tadeusz WRONA – pilot lotniczy, którego rozsławiło lądowanie bez podwozia na Okęciu.

Uroczysta Gala zgromadziła w Warszawskim Domu Technika NOT ponad 200 przedstawicieli różnych środowisk technicznych: reprezentantów uczelni i instytutów badawczych z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej IB na czele. Członków Akademii inżynierskiej w Polsce z jej prezesem prof. dr hab. inż. Jerzym Barglikiem, przedstawicieli świata biznesu i gospodarki, a także członków wielu stowarzyszeń naukowo-technicznych sfederowanych w NOT i przybyłych z całego kraju. Obecni byli także laureaci poprzednich edycji plebiscytu.

Janusz M. Kowalski – FSNT-NOT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here