Zmiana klimatu: większe globalne ambicje to lepsze rezultaty COP26

1008

Parlament nalega na przyspieszenie działań na rzecz klimatu na całym świecie oraz na to, by UE pozostała światowym liderem w walce ze zmianami klimatu. Potrzebne są pięcioletnie ramy czasowe, aby przyspieszyć tempo działań na rzecz klimatu. Wszystkie kraje G20 powinny stać się neutralne klimatycznie do 2050 r. Co najmniej 100 mld dolarów rocznie na finansowanie działań związanych z klimatem dla krajów rozwijających się.

Parlament Europejski przyjął własne stanowisko dotyczące konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP26 w Glasgow, która odbędzie się w dniach 31 października – 12 listopada, 527 głosami za, 134 głosami przeciw, przy 35 wstrzymujących się od głosu. Delegacja z Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem Pascala Canfin (Renew, FR), będzie w Glasgow w dniach od 8 do 13 listopada.

Posłowie są zaniepokojeni, ponieważ cele ogłoszone w Paryżu w 2015 roku przekładają się na ocieplenie znacznie powyżej trzech stopni do 2100 roku, w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Wzywają oni również UE do utrzymania pozycji światowego lidera w walce ze zmianami klimatu oraz podkreślają, że posłowie będą pracować nad tym, aby unijny pakiet klimatyczny „Fit for 55 in 2030” był w pełni zgodny z porozumieniem paryskim.

Aby przyspieszyć tempo działań na rzecz klimatu, europosłowie chcą, by UE zastąpiła obecny 10-letni plan pięcioletnimi ramami czasowymi dla wszystkich krajów. Posłowie postulują także, aby wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych zostały wycofane z UE do 2025 roku i wzywają wszystkie inne kraje do podjęcia podobnych działań.

Posłowie przypominają, że różnorodność biologiczna odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu ludziom walki z globalnym ociepleniem i dostosowania się do niego oraz podkreślają, że rozwiązania oparte na naturze są rozwiązaniami korzystnymi dla obu stron, obejmującymi ochronę, odbudowę i zrównoważone zarządzanie wrażliwymi ekosystemami.

G20 powinna wskazywać kierunek

Wszystkie kraje G20 powinny pokazać globalne przywództwo i zobowiązać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku – uważają posłowie. Posłowie wzywają również Komisję Europejską do utworzenia międzynarodowego klubu klimatycznego wraz z innymi głównymi emitentami gazów cieplarnianych, w celu ustalenia wspólnych standardów i zwiększenia ambicji na całym świecie, w tym poprzez wspólny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla.

Z zadowoleniem przyjmując powrót USA do Porozumienia Paryskiego i zobowiązanie prezydenta Bidena do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w USA o połowę do 2030 roku w porównaniu z 2005 rokiem, posłowie oczekują konkretnych działań politycznych i finansowania, aby osiągnąć ten cel.

Posłowie doceniają gotowość Chin do bycia konstruktywnym partnerem w globalnych negocjacjach klimatycznych, ale niepokoi ich zależność tego kraju od węgla. Podkreślają, że Chiny powinny zwiększyć własne ambicje i że ich cele klimatyczne powinny obejmować wszystkie emisje gazów cieplarnianych, a nie tylko emisję dwutlenku węgla.

Więcej finansowania działań na rzecz klimatu dla krajów rozwijających się

Posłowie uważają, że kraje rozwinięte muszą wywiązać się z obietnicy pozyskania co najmniej 100 mld dolarów rocznie na finansowanie działań klimatycznych dla krajów rozwijających się, zwiększając tę kwotę od 2025 roku, kiedy to gospodarki wschodzące również powinny zacząć wnosić swój wkład. Należy uzgodnić mapę drogową określającą sprawiedliwy wkład każdego kraju rozwiniętego w ten plan finansowy. Państwa te chcą również zapewnić wszystkim krajom rozwijającym się możliwość udziału w COP26, pomimo ograniczeń związanych z COVID-19.

Kolejne kroki

Parlament Europejski oczekuje ambitnego prawodawstwa UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej, 28 listopada 2019 roku, Parlament i ogłosił kryzys klimatyczny, a w czerwcu 2021 roku przyjął europejskie prawo klimatyczne. Przekształca ono polityczne zobowiązanie Europejskiego Zielonego Ładu do neutralności klimatycznej UE do 2050 roku w wiążące zobowiązanie dla UE i państw członkowskich. Zwiększa również unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku z 40% do co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet „Fit for 55 in 2030”, który ma umożliwić UE osiągnięcie bardziej ambitnego celu na rok 2030. (PE)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here