Projekt zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji

1048

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji, które obejmują przegląd przepisów regulujących te działania oraz projekt rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR). Jest to uzupełniający akt prawny, który dotyczy wszystkich emisji CO2 nieobjętych zakresem ETS. Konsultacje potrwają do 26 listopada 2020 r.

Od 29 października trwają konsultacje publiczne w sprawie rozszerzenia istniejącego obecnie unijnego systemu opłat za emisje CO2 (system handlu uprawnieniami do emisji lub ETS) na nowe sektory, w tym na budynki. Komisja Europejska zamierza wzmocnić działania związane z ETS w ramach planu osiągnięcia 55 proc. redukcji emisji CO2 do 2030 roku.

Handel uprawnieniami do emisji (ETS) to unijny system opłat za emisje CO2, którego celem jest promowanie dekarbonizacji. Jak dotąd, zakres ETS był ograniczony do niektórych sektorów, w tym energetyki, dużego przemysłu i lotnictwa. W ramach Zielonego Ładu, Komisja Europejska ocenia, jak wzmocnić ETS i rozszerzyć go na inne sektory. Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa redukcję emisji CO2, którą każde państwo członkowskie musi uzyskać, aby osiągnąć cele UE, we wszystkich sektorach nieobjętych ETS. Zmiany w jednym z dwóch aktów prawnych mają bezpośredni wpływ na drugi element tej regulacji.

Ostateczny termin odpowiedzi na konsultacje w sprawie przeglądu systemu handlu uprawnieniami do emisji i rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego upływa 26 listopada.   Zainteresowani mogą odpowiadać bezpośrednio na stronie internetowej Komisji Europejskiej, korzystając z podanych przez KE dedykowanych linków.

Publikacja wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej ma nastąpić w czerwcu 2021 r., wraz z propozycjami przeglądu m.in. dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (pakiet „Fit for 55”).

Opracowanie SPIUG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here