Znikomy odsetek badań molekularnych wśród pacjenci z nowotworem płuca

1137

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach na całym świecie, rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym i główną przyczyną śmiertelności wśród chorób nowotworowych. Odpowiada za 24 proc. wszystkich zgonów z powodu nowotworu w naszym kraju. – Rak płuca co roku rozpoznawany jest u około 14 tys. mężczyzn i ponad 7 tys. kobiet. Rocznie umiera w następstwie tej choroby więcej pacjentów niż jest zdiagnozowanych – poinformowała prof. dr hab. n. med. Joanna Didkowska, podczas konferencji prasowej zorganizowanej 6 lutego b.r. na której został zaprezentowany najnowszy raport „Sytuacja pacjenta z nowotworem płuca – aktualne wyzwania” wydany przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Instytut Człowieka Świadomego przy współpracy z Polską Grupą Raka Płuca.

Dokument systematyzuje osiągniecia i wyzwania jakie stoją przez opieką onkologiczną w raku płuca w Polsce, jednocześnie proponuje szereg konkretnych rozwiązań, które mają pomóc polskim pacjentom, wyrównać ich szanse na szybszą diagnozę oraz skuteczne leczenie.  Lata 2017 – 2019 przyniosły nowe rozwiązania w zakresie opieki nad chorymi na raka płuca, m.in. w zakresie diagnostyki molekularnej, refundacji nowych terapii czy prac nad „Lung Cancer Unit”.

– Zaledwie 10 proc. pacjentów każdego roku z rakiem płuca jest leczonych w ramach programu lekowego , a w niektórych ośrodkach tylko 5 proc. pacjentów – podkreślił prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau.  – Finansowanie leczenia raka płuca w Polsce wynosi 4 proc. całego budżetu przeznaczonego na onkologię i pomimo wzrostu (z 2 proc) jest nadal nieproporcjonalne do skali problemu zdrowotnego – dodaje Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów. – Pamiętajmy, że rak płuca to wyścig z czasem .

Pięcioletnie przeżycia uzyskuje się̨ w Polsce zaledwie u  15 proc. chorych z rakiem płuca, ponieważ 80 proc. wykrywanych nowotworów  złośliwych płuc jest już tak zaawansowanych, że nie nadaje się do operacyjnego leczenia – dodała prezes.

– Niepojącym zjawiskiem jest bardzo niewielki odsetek badań molekularnych, jak podkreśliła dr Beata Jagielska, zastępca dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytut Onkologii.  -Zakładając, że dzisiaj mamy rocznie 18 tys. nowych rozpoznań raka płuca w Polsce, to z tej grupy pacjentów tylko 26 proc. przechodzi pełną diagnostykę̨, a szacuje się̨, że powinno to być 80 proc. pacjentów.

Skuteczne leczenie nowotworów płuca pozostaje największym wyzwaniem w onkologii. Dotyczy to przede wszystkim kwestii związanych z wczesną diagnozą i szybkim skierowaniem pacjenta na odpowiednie leczenie – dodaje Marek Kustosz, prezes Instytutu Człowieka Świadomego.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski podkreślił, iż w celu poprawy wyników leczenia należy znacząco poszerzyć dostęp do leków ukierunkowanych molekularnie i immunokompetentnych, które znamiennie poprawiają̨ całkowity czas przeżycia, a także podnoszą̨ jakość życia chorych, ograniczając objawy towarzyszące procesowi nowotworowemu – poszerzenie dostępu do leczenia w I linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca.

Lata 2017-2019 były przełomowe pod kątem refundacji terapii w I i II linii leczenia, a chorzy z rakiem płuca otrzymali dostęp do nowych, skutecznych terapii. Nadal wyzwaniem pozostaje leczenie zgodne ze standardami i evidence based medicine. Eksperci wskazują̨, że immunoterapia w leczeniu raka płuca powinna być włączana u chorych jak najwcześniej. Obecnie możemy ją stosować już w pierwszej linii leczenia jedynie u pacjentów z wysokim wskaźnikiem ekspresji PD-L1 w tkance nowotworowej i rozpoznaniem raka niedrobnokomórkowego płuca. Pozwala to na znaczącą poprawę̨ rokowania chorych.

Wielu chorych ma szansę na  kilkuletnie przeżycie, co po zastosowaniu jedynie chemioterapii było praktycznie niemożliwe do osiągniecia. Liczne dane potwierdzają̨, że dołączenie immunoterapii do chemioterapii u chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca i z niższą ekspresją PD-L1 również znacząco poprawia rokowanie. W Polsce nadal brak refundacji immunoterapii w tej grupie chorych. Należy jednak pokreślić, że kwalifikacja chorych do leczenia immunoterapią musi być staranna  i powinna być prowadzona przez doświadczonych onkologów. Immunoterapia może także stanowić nową opcję leczenia chorych z rozpoznaniem raka drobnokomórkowego płuca, dla których przez kilkadziesiąt lat medycyna nie miała nic do zaoferowania.  (info)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here